هم اکنون به جمع آکادمی مدیریت منابع انسانی بپیوندید!

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها حوزه مدیریت منابع انسانی

اهداف کنفرانس مدیریت منابع انسانی
  • بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاههای كسب وكار
  • بررسی آخرين دستاوردهای علمی و اجرايی حوزه مديريت منابع انسانی
  • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه منابع انسانی
  • توسعه تكنيك های مديريت منابع انسانی در سازمانهای كشور
  • ارتقا و توسعه و ترويج دانش منابع انسانی