ارزیابی های جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی

کلیه ارزیابی های جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی با حضور تیم های ارزیابی با موفقیت انجام شد و نتایج در روز چهارشنبه 26 آبان ماه 1396 ساعت 15:00 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،‌ همزمان با روز دوم کنفرانس مدیریت منابع انسانی اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است در اولین دوره جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی بیش از 50 سازمان ثبت نام اولیه نمودند که 20 عدد از سازمان ها پس از بررسی اولیه شرایط احراز در جایزه را کسب کرده و در جایزه شرکت نمودند.

ارسال دیدگاه