با توجه به اهیمت حوزه منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین مرکز آموزش مدیریت در کشور اقدام به برگزاری سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با حضور اساتید و مدیران برتر و به نام کشور در 13 و 14 آذر ماه 1397 نموده است . همچنین در روز دوم این رویداد بزرگ اعطای جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی به سازمان های برتر خواهد بود.