برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، روزهای5 و 6آذرماه سال جاری همراه با جایزه مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.