برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، روزهای17 و18 دی ماه 1398  همراه با جایزه مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.