ثبت كنفرانس ملی مديريت منابع انسانی و جايزه ملی مديريت منابع انسانی ٣٤٠٠٠ در ISC

ثبت كنفرانس ملی مديريت منابع انسانی و جايزه ملی مديريت منابع انسانی ٣٤٠٠٠ در ISC

با بررسی های انجام شده از سوی پایگاه علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی و جایزه ملی مدیریت منابع انسانی 34000 در سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های معتبر علمی به آدرس وب سایت conf.isc.gov.ir به کد 84958-98191 نمایه شد.

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.