لینک ثبت نام آنلاین


  • حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
  • استفاده از تخفیف هیات علمی و دانشجویی منوط به ارسال مدارک معتبر می باشد.
  • ثبت نام کنندگان در صورت قطعی بودن جهت حضور در کنفرانس مبالغ خود را پرداخت نمایند و با توجه به واریز مبالغ به حساب دانشگاه عودت وجه پس از انصراف مقدور نمی باشد.
  • سازمانها و شرکت ها جهت ثبت نام گروهی بیش از 10 نفر جهت دریافت میزان تخفیفات می توانند با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.
  • ثبت نام قطعی، حضور و دریافت گواهینامه منوط به تسویه حساب کامل و ارسال تصویر سند پرداخت به دبیرخانه از طریق فکس (02189773002) یا ایمیل (hrmconf.com@gmail.com ) قبل از زمان برگزاری می باشد.
  • شماره حساب 5225439144 بانک ملت ( شعبه دانشگاه تهران ) به نام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با شناسه واریز 3202205205106 ( درج شناسه واریز در فیش های پرداختی الزامی می باشد)

 

دانلود فرم ثبت نام