جلسه ارزیابان جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جلسه ارزیابان جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میزبان ارزیابان مدل 34000 مدیریت منابع انسانی بود. در این جلسه که به میزبانی دکتر آرین قلی پور بود از آخرین نسخه مدل 34000 مدیریت منابع انسانی رونمایی شد.

جلسه ارزیابان جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جلسه ارزیابان جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.