معرفی دوره تربیت ارزیاب مدل 34000 مدیریت منابع انسانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به منظور اجرای فرآیند ارزیابی جایزه مدل34000 مدیریت منابع انسانی در هر سال، با اعلام فراخوان ارزیابان به صورت گسترده و از طریق روزنامه‌های كثیرالانتشار، دورنما، پست الكترونیك و نیز سایت جایزه www.hrmconf.com ازمتقاضيان همكاری به عنوان ارزیاب درخواست می‌كند تا رزومه علمی و كاری خود را در قالب تعیین شده، ارسال نمایند.
پس از بررسی‌های اولیه بر اساس رزومه و دوره‌های طی شده توسط متقاضیان، متقاضیانی كه دارای شرایط لازم بوده و دوره هاي لازم منابع انسانی را گذرانده ، برای شركت در كارگاه آموزشی تربیت ارزیاب ویژه مدیریت منابع انسانی به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معرفی می‌شوند.
انتخاب متقاضیان شركت كننده، بر اساس معیارهای مشخصی است كه مدرسین دوره با امتیازدهی به این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می‌كنند و در نهایت بر اساس امتیاز كسب شده توسط آنها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همكاری می‌شوند.

نحوه ثبت نام

علاقه مندان جهت ثبت نام می بایست،  ابتدا فرم پیش ثبت نام دوره تربیت ارزیاب 34000   ( فرم پیش ثبت نام دوره تربیت ارزیاب مدل 34000 ) را تکمیل نموده و رزومه به همراه آخرین مدرک تحصیلی را بارگزاری نمایند. پس از احراز شرایط در صورت تایید، ثبت نام انجام خواهد شد.

 شرایط و معیارهای پذیرش در دوره : 

  • مهارت‌ها و تجربیات مرتبط
  • دارای دکتری ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های مهندسی صنایع، مدیریت، روانشناسی صنعتی، DBA , MBA
  • مشارکت در کارهای گروهی
  • نتیجه آزمون‌ها
  • مشاهدات از رفتار فردی و حرفه‌ای
  • سن و تجربه مدیریتی

دانلود بروشور الکترونیکی

لزوم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم ؟!

  مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های اصلی همه مدیران  ارشد سازمان ها است و برای مدیریت موثر منابع انسانی انواع روش ها به کار گرفته می شود تا بهره وری منابع انسانی ارتقاء یابد. کوچک سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرایندها، مدیریت دانش، برنامه های مشارکت کارکنان، برنامه های ارتباط با مشتری، برنامه های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، کار تیمی، کار اتعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، منتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک ها و روش هایی هستند که برای اثربخشی مدیریت منابع انسانی بکار می روند. ولی  یکی از نقاط ضعف سازمان ها  در این زمینه ،  عدم بهره گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم  برای به کار بردن این تکنیک ها و سیستم ها است.

مدل 34000 چیست؟

جهت سنجش سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی از مدل 34000 استفاده می شود.
هدف از آن بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است.
شرکت ها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی خود از این مدل استفاده می کنند.
ویژگی های خاص مدل، سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و گام هایی که سازمان ها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند.
مدل 34000 علاوه بر فرآیندهای منابع انسانیکه 20000 امتیازدارد، شامل متغیرهایی در حوزه نتایج و نگرش های منابع انسانیاست که 14000 امتیازدارد و در 5 سطح بلوغ و وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می بخشد.