ظرفیت ثبت نام تکمیل شد!

ضمن تشکر و قدردانی از مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی و خصوصی و کلیه فعالان این حوزه اعلام می دارد، ظرفیت ثبت نام در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی تکمیل گردید و دبیرخانه کنفرانس از صمیم قلب از این استقبال بی نظیر کمال تشکر و قدردانی را دارد.

ارسال دیدگاه