فراخوان جذب و تربیت ارزیاب جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی

دبیرخانه جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی، از کلیه مدیران،کارشناسان و متخصصین واجد شرایط زیر به عنوان ارزیاب دعوت به همکاری می نماید.

 

شرایط
دارای حداقل یکی از مدارک تحصیلی زیر:

– دکتری یا فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
– فوق لیسانس مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
– MBA و DBA گرایش مدیریت منابع انسانی
– دکتری یا فوق لیسانس مهندسی صنایع
– دکتری یا فوق لیسانس روانشناسی صنعتی

دوره آموزشی

آموزش دوره تربیت ارزیاب 24 ساعت کامل می باشد که پس از بررسی مدارک با توجه به اولویت ثبت نام انجام می گیرد.

آزمون

پس از پایان دوره آموزشی، آزمون برگزار می شود که واجدین شرایط و پذیرفته شدگان به عنوان ارزیاب جایزه فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.

نحوه ثبت نام

تکمیل فرم آنلاین و پرداخت هزینه (500،000 تومان)

شروع ثبت نام (12 اردیبهشت 1396)

ارسال دیدگاه