مقالات پذیرفته شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

عناوین مقالات پذیرفته شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی از سوی کمیته داوری کنفرانس اعلام گردید.

ارسال دیدگاه