عنوان: مقالات پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

مقالات پذیرفته شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

عناوین مقالات تایید شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی به شرح زیر می‌باشند:

نام نویسندگان عنوان مقاله  
سارا حسن اصل بهبهانی و آرین قلی پور شناسایی عوامل نگرشی مدیریت موثر بر ریسک نگهداشت استعدادها 1
رزا هندیجانی، فروزان غفوریان، ایمان عطاری و علینقی مشایخی بررسی تاثیر نحوه تفکر بر عملکرد افراد در سیستمهای دینامیکی 2
ندا محمداسماعیلی و سپیده مهرآفرین سیاستگذاری موثر در حوزه امنیت روانشناختی با سطح بندی شایستگی ها در صنعت بیمه 3
الهام ابراهیمی، مرتضی حسینی علایی و  فتاح شریف زاده و حسین اصلیپور

 

انعکاس حمایتگری سرپرست بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک سپه) 4
محمد عرب، رزا هندیجانی و  محمدعلی شاه حسینی

 

بررسی تأثیر تمرکز تنظیمی و جهت¬گیری در هدفگذاری بر عملکرد: یک مطالعه آزمایشگاهی 5
عطاءاله هرندی، مهدی خدابنده و پیوند میرزاییان خمسه

 

بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر نوآوری استراتژیک 6
ندا محمداسماعیلی و فاطمه الله پناهی شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانیهمراه اولاز منظر درونی (امیک) و بیرونی (اتیک) 7
نغمه عبادی و محمد ابویی اردکان سازمان ها چگونه می توانند همراستایی استراتژیک منابع انسانی را محقق نمایند؟ 8
علیرضا نبوتی، مهدی شامی زنجانی و آرین قلی پور مفهوم‌سازی محیط کار دیجیتال در سازمان‌ها 9
حسن بودلایی، محمدحسین کناررودی و  آذین رحیم لی مدل های تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی در صنایع دانش بنیان با استفاده از رویکردهای کیفی 10
سیروس قنبری و جمال عبدالملکی تحلیل رابطه کانونی و ساختاری فضیلت سازمانی با تعلق خاطر کاری 11
سمانه حاجی عسگری نوش آبادی  و آرین قلی پور بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل شغل، طراحی شغل و گریدینگ شغلی بر نگرش های منابع انسانی بر اساس مدل 34000 12
دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.