روش تهیه مقاله:
• مقالات در 1 مرحله و "اصل مقاله" می باشدکه می بایست به دبیرخانه کنفرانس و تنها از طریق سیستم مدیریت مقالات کنفرانس ارسال شود.
• حداکثر مهلت ارسال مقالات: 30 آبان ماه 1397


راهنمای اصل مقاله:

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :
1. در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد.
2. ارسال مقاله به این کنفرانس توسط نویسندگان به این معنی است که این مقاله قبلاً چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است.
3. در صورت تشخیص تقلب علمی توسط نویسندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و مقاله رد خواهد شد.
4. تقلب علمی شامل موارد زیر می باشد:
- ثبت مقاله دیگری به نام خود.
- درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند.
- کپی برداری یا تکرار بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).
- طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود.
- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.
- استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش.
5. موارد سرقت علمی توسط مسئولان کنفرانس، بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:
- مقاله رد خواهد شد.
- اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه‎نامه نشریه‎های دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.
- از مراجع قضایی ذی‎صلاح پی‎گیری حقوقی خواهد شد.
- طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
- مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.


دانلود فایل