موضوعات سخنرانی ها و کارگاه های کنفرانس

دبیرخانه علمی کنفرانس مدیریت منابع انسانی لیست تعدادی از سخنرانی ها و کارگاه های کنفرانس را اعلام نمود.(این لیست در حال تکمیل می باشد.)

dr-seydjavadinدکتر سید رضا سید جوادین
سخنرانی رئیس کنفرانس

drhassangholipoorدکترطهمورث حسنقلی پور
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ansari

مهندس جمشید انصاری
رییس سازمان اداری و استخدامی 

mirsepasiدکتر ناصر میرسپاسی
موضوع سخنرانی :مدیریت عملکرد در حوزه مدیریت منابع انسانی

dr-z1
دکتر بابایی زکلیکی
موضوع کارگاه: ارتقا کیفی و اعتبار و پایایی کانون های ارزیابی

Dr-golipourدکتر آرین قلی پور
کارگاه آموزشی: آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندرارد 34000

fagheh3دکتر ابوالحسن فقیهی
دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه ایالتی نیویورک

dr_shahhoseiniدکتر محمد علی شاه حسینی
معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Dr-Elyasi
دکتر قنبر محمدی الیاسی
موضوع سخنرانی:شایستگی ها مدیر به عنوان مربی، بهره مندی از الگوی نقش در فرآیند مربی گری

 

dr-shirad
دکتر منصور شیرزاد
موضوع سمینار : کاربرد دانش عصب شناختی در مدیریت و رهبری

drardakanدکترمحمد ابویی اردکان
موضوع سخنرانی :همسویی استراتژی و مدیریت منابع انسانی

pakdelدکتر رحمت اله پاکدل
موضوع سخنرانی :تجربه عملی برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور

dabiri-2دکتر افشین دبیری
موضوع سخنرانی: تاملی بر چرایی و چگونگی استفاده از هنر در سازمان ها

dr-mirali-seyyed-naqaviدکتر میر علی سید نقوی
موضوع سخنرانی:الگویی معماری منابع انسانی (نقدی بر قانون خدمات کشوری)

showimageدکتر بهروز قلیچ خانی
موضوع سخنرانی: مدل ارزیابی فرهنگ در محیط کار عالی

لیست پنل های اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

panelچالش های مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی
اعضا پانل: مهندس عزیزی-دکتر سید رضا سید جوادین- دکتر آرین قلی پور

panelآسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی
اعضا پانل: دکتر مجتبی امیری – دکتر ابوالحسن فقیهی - دکتر سید علی صدر سادات - دکتر علی دیواندری - دکتر علی قنبری

panel

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای خصوصی
اعضا پانل: دکتر آرین قلی پور-دکتر محمد علی شاه حسینی- دکتر افشین دبیری- جمال صالحی – سید حامد وزیری هامانه

 

panelارائه تجربیات فارغ التحصیلان مدیریت منابع انسانی    
دکتر فرشته امین- دکتر بی بی مرجان فیاضی-دکتر مهرداد استیری

panelپانل ارائه مقالات

panelسازمان تامین اجتماعی

ارسال دیدگاه