برگزاری سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، روزهای 13 و 14 آذرماه سال جاری همراه با جایزه مدیریت منابع انسانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شو، دکتر آرین قلی‌پور، دبیر علمی کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: امروز در کشور مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه‌های اکثر همه مدیران ارشد سازمان‌ها شده است و برای مدیریت موثر منابع انسانی انواع روش‌ها به کار گرفته می‌شود تا بهره‌وری منابع انسانی ارتقاء یابد.

وی افزود: کوچک‌سازی، بازآرایی و مهندسی ساختار سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندها، مدیریت دانش، برنامه‌های مشارکت کارکنان، برنامه‌های ارتباط با مشتری، برنامه‌های تسهیم سود، آموزش، مدیریت عملکرد، فرآیند بازخور، طراحی شغل، گردش شغلی، کار تیمی، کار انعطاف پذیر، تسهیم شغل، تنوع آموزی، مانیتورینگ، حسابرسی منابع انسانی، طراحی سیستم‌های انگیزشی، تدوین شرح شغل و شرایط احراز، سیستم رشد و ارتقاء، برنامه‌های ایمنی، امنیت، بهداشت، محیط و ارگونومی همگی از تکنیک‌ها و روش‌هایی هستند که برای اثربخشی مدیریت منابع انسانی بکار می‌روند.

قلی‌پور در ادامه تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف سازمان‌ها در این زمینه، عدم بهره‌گیری از یک مدل یکپارچه و منسجم برای به کار بردن این تکنیک‌ها و سیستم‌هاست. مدل 34000 برای پاسخگویی به این مساله ایجاد شده است تا بتواند بطور یکپارچه و منسجم همه فرایندهای منابع انسانی را آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت استقرار و ارتقای آنها یاری کند. بر اساس مدل 34000 می‌توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی را بررسی نموده و پروژه‌ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد، فرایندهای منابع انسانی را استاندارد کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدل علاوه بر فرآیندهای منابع انسانی که 20 هزار امتیاز دارد، متغیرهای حوزه نتایج و نگرش‌های منابع انسانی هم وجود دارد که 14 هزار امتیاز دارد و در 5 سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می‌بخشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نظر دارد در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، سازمان‌های مطرح کشور را در پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی ارزیابی و معرفی کند.در این راستا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز جهت ارزیابی جایزه مدیریت منابع انسانی، اقدام به برگزاری دوره تربیت ارزیاب کرده است و تمام متخصصان این حوزه در صورت دارابودن شرایط لازم و گذراندن دوره‌های تخصصی و قبولی در آزمون می‌توانند به عنوان ارزیاب جایزه فعالیت کنند.

بر اساس این گزارش، بررسی چالش‌های منابع انسانی در بنگاه‌های کسب وکار، بررسی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی، تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه منابع انسانی، توسعه تکنیک‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های کشور و ارتقا و توسعه و ترویج دانش منابع انسانی از جمله اهداف کنفرانس مدیریت منابع انسانی محسوب می‌شوند