فراخوان دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در نظر دارد، پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره از کنفرانس مدیریت منابع انسانی که با استقبال کم نظیر مدیران و سازمانها برگزار گردید،دومین دوره از این رویداد علمی را در 25و26 مهرماه 1396 با اعطا گواهینامه رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار نماید. از مهمترین برنامه های این کنفرانس برگزاری جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران بوده و در کمیسیون فنی تدوین استاندارد ((مدیریت عملکرد کارکنان ))به ثبت رسیده است.با توجه به اینکه این رویداد علمی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان پیشرو ترین حوزه مدیریت در کشور، با تکیه بر مباحث کاربردی – تخصصی و سخنرانی اساتید بنام این حوزه و با تمرکز بر محورهای مدل های تعالی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال، مدیریت استعدادها در سازمان، استاندارد34000 مدیریت منابع انسانی،‌ حقوق و مزایا، ریسک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود،گریدینگ شغل و شاغل، منتورینگ و جانشین پروری و… برگزار می­گردد.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 31 مرداد ماه 1395 می باشد.