گزارش اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در روزهای 4 و 5 آبان ماه 1395 با مشارکت بیش از 450 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی از سازمان های برتر دولتی و خصوصی برگزار شد. از جمله مهمترین موضوعاتی که در این کنفرانس دو روزه به آن پرداخته شد عبارتند از: مدل های تعالی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال، مدیریت استعدادها در سازمان، استاندارد34000 مدیریت منابع انسانی،‌ حقوق و مزایا، ریسک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود،گریدینگ شغل و شاغل، منتورینگ و جانشین پروری و …

دانلود گزارش اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی
تهیه و تنظیم: پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

برنامه زمانبندی اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی